От къде да започна?

Проследяване на разходите

След като добавите сметка към своя профил в платформата, можете да започнете да въвеждате разходите и приходите си. Често ще се случва да се забрави някоя покупка, за това препоръчваме да пазите касовите си бележки и да се водите по тях.

Записването на транзакции е лесно и бързо. Към всяка една транзакция се добавя нейната категория, а по желание може да се добави таг или бележка.

***Ако целта е да се следи по-изкъсо определен вид разходи или приходи, е препоръчително към тях да се добавят тагове (етикети).

От меню Настройки могат да се създадат персонализирани категории и тагове.

Разбиране на финансовите навици

  След като изминат няколко седмици, а най-добре месец, вижте меню Анализи. Различните видове графики показват как се движат финансите във времето.

  Различните варианти за филтриране в меню Анализи и Тразакции помагат за извличане на още по-полезна информация – транзакциите могат да се филтрират по сметки, категории, тагове и др.

  В меню Настройки по желание можеш да зададеш известие по имейл за месечни и седмични отчети.

  Ако искате да разгледате по-подробните отчети, влезте в уеб версията на платформата.

Планиране и спестяване

След като вече имаш ясен поглед над финансовия си поток за поне няколко месеца, е време да помислиш за различни варианти за спестяване. Към всяка сметка в меню Сметки можеш да настроиш вид спестяване според нуждите ти. Препоръчително е да се спестяват поне 10-20% от приходите за месеца.

В меню Цели можеш да добавиш финансова цел. Настройването на цел осигурява навременно напомняне за нейното изпълнение. Зададените цели могат да бъдат следени и изпълнявани във времето.